Up to index  Verbs

Here a few example of verbs and their conjugations. Verbs usually add -r for present tense, and add -ede or -te for past tense.

Verbs take add -t for past participle as: jeg har glemt I have forgotten

Imperitive
(infinitiv)
Present
(nutid)
Past
(datid)
Past participle
(førnutid)
English
(engelsk)
arbejde arbejder arbejdede har arbejdet work
bo bor borede har boet live
glemme glemmer glemte har glemt forget
går gik har/er gået go, walk
have har havde have haft have
komme kommer kom er kommet come
lave laver lavede har lavet make
læse læser læste har læst read
møde møder mødte har mødt meet
ringe ringer ringede har ringet ring
skulle skal skulle har skullet go, will, shall
sove sover sov har sovet sleep
studere studerer studerede har studeret study
være er var har været be

 

Up to index  Danish for English Speakers


Copyright © Gordon Smyth